Review-Your-Case-Icon

Şirket Kuruluşu

• Sözleşme oluşumu, şirket ana sözleşmesi, tüzükler, hissedar sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri, iş ortaklığı sözleşmeleri
• İşletme kaydı, uyumluluk, büyüme ve yer değiştirme yardımı
• Yatırımcı vizesinin alınması için gerekli olan işletme girişimlerinin oluşturulması
• Politika ve prosedürlerin taslağı, çalışan kılavuzları, istihdam sözleşmeleri, yönetici tazminat sözleşmeleri, iç uyum belgeleri