Financial-Audit-Icon

MEVCUT BİR İŞLETMEYİ SATIN ALMA

• Onaylı mali kayıtların, çalışan özlük ve sosyal haklarının, mevcut sözleşmelerin, geçmiş davaların, mevcut kiralamaların (veya yeni bir kira sözleşmesinin müzakeresi), ifşa etmeme sözleşmelerinin, rekabet etmemeye dair sözleşmelerin, gizlilik sözleşmelerinin, ve diğer kısıtlayıcı sözleşmelerin incelenmesi
• Satın alma ile ilgili hüküm ve koşulları tanımlama, anlaşmaları müzakere etme, işletmenizi ve kuruluşunu organize etme, gerekli tüm tüzel kişilikleri kurma
• Niyet mektubu, alış satım sözleşmeleri, görüş mektupları, yeminli beyanları, kararları, senetleri, teminat sözleşmelerini ve görevlendirme taslaklarını hazırlama