Hukuk Davaları 

– Amerikalı Engellilere Dair Yasa’ya ilişkin İddia ve Dava Savunması

– Sözleşmenin İhlali – Kira ve Satın Alma Sözleşmesi

– Sözleşmenin İhlali – Rekabet Etmeme ve Gizlilik Sözleşmesi

– Sözleşmenin İhlali – Finansman Sözleşmesi

– Sözleşmenin İhlali – Ticari Gayrimenkul Sözleşmesi

– Sözleşmenin İhlali – Yüklenici, alt yüklenici ve diğer gayrimenkul geliştirme sözleşmeleri

– Sözleşmenin İhlali – Hissedar, ortaklık ve LLC işletme sözleşmeleri

– Sözleşmenin İhlali – İstihdam / bağımsız yüklenici sözleşmeleri

– İhtiyati Tedbir – rahatsızlık yaratmaya(başkalarına verilen zarar), sözleşmelerin onarılamaz ihlalini önlemeye, rekabet etmeme anlaşmalarını yürürlüğe koymaya karşı yasaklar oluşturma

– İhtiyati Tedbir – İfşa etmeme hükümlerinin uygulanması- İhtiyati Tedbir – Özel zilyetliğin iadesini zorla sağlamak

– Mesleki İhmal / Malpraktis Savunması

– Hissedar & Ortaklık Uyuşmazlıkları ve Çözümleri
– Güvene Dayalı Görev/Kendi Yararına İşlem İhlali
– Hissedarların sahipler ve/veya yöneticilerle olan uyuşmazlıkları
– Azınlık Hak Sahipleri
– Şirket Çözümsüzlük Uyuşmazlıkları
– Yönetici Tazminatı
– Satın Alma Hakları ve Sözleşmeleri
– Hissedar Kıymet Takdiri Hakları
– Sözleşmeye dayalı ve/veya iş ilişkilerinde haksız müdahale