Acente Hukuku– Acente sistemlerinin satın alınabilmesi için niyet mektubu, mutabakat zaptı ve marka koruma anlaşmalarının düzenlenmesi, müzakeresi ve incelenmesi

– Acente İfşa Belgelerinin düzenlenmesi, incelenmesi ve güncellenmesi (FDD)

– Acente İfşa Belgelerinin dosyalanması ve kayıt işlemlerinin kolaylaştırılması için eyalet iradeleriyle birlikte çalışma

– Amerika Birleşik Devletleri genelinde tüm federal ve eyalete özgü, ifşa gereklilikleri ve kayıt yasalarının uygunluğuna emin olma

–  Acente Sözleşmeleri, Çok Birimli Acente Sözleşmeleri, Bölge Geliştirme Sözleşmeleri, Esas Acente Sözleşlerini düzenleme, inceleme ve müzakere etme

– Muhtemel acentelere Acente İfşa Belgelerine ilişkin inceleme ve tavsiye sağlanması

– Lisans, Acente ve Bölge Satış Temsilcisi Sözleşmelerinin incelenmesi ve düzenlenmesi

–  Varlık Satın Alma Sözleşmelerinin düzenlenmesi, incelenmesi ve müzakere edilmesi

– Acente İfşa Belgesi (FDD)

– Ticari Marka Lisans Sözleşmesi

– Bölge Geliştirme Sözleşmesi

– Esas Acente Sözleşmesi

– Çok Birimli Franchise Sözleşmesi

– Bölge Satış Temsilcisi Sözleşmeleri

– Dağıtım Sözleşmesi

– Acente Veren İfşa Gereksinimi desteği

– Acente Satış Uyum Sorunları

– Acente İfşa Uyumluluk Sorunları