Ticaret HukukuVar Olan Bir İşletmeyi Satın Alma

 

 

– Tasdikli finansal kayıtların, işçi dosyaları ve haklarının, mevcut sözleşmelerin, geçmişteki davaların, mevcut finansal kiralamaların (ya da yeni finansal kiralamaların) ve gizlilik anlaşmalarının incelenmesi.

– Alım-satım sözleşmeleri, yeminli yazılı beyannameler, kararlar, rekabet etmeme, niyet mektubu, senetler ve güvenlik anlaşmalarının düzenlenmesi.

– Satın alma için belgeleri hazırlama, satın almaya ilişkin hüküm ve koşulları açıklama, ticari faaliyet ve şirketi düzenlemek, gerekli işletmeleri kurmak

– Sözleşme düzenleme, şirket kuruluşu, şirket ana sözleşmesi, tescil belgesi, hissedar sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri, işletme sözleşmeleri

 Hissedar Uyuşmazlıkları

– Hissedar hakları soruşturmaları, ihlalleri ve davaları

– Çoğunluk ve azınlık hissedarları, idareci ve yöneticilerin hak ve yükümlülükleri

– Kurumsal prosedürler ve uyumluluk, oylama, kararlar ve prosedüre ilişkin diğer sorunları anlama

– Müzakare, arabuluculuk ve tahkim yolları dahil olmak üzere uyuşmazlık çözümleri

– İdareci ve yöneticilerin iyi niyetli ve şirketin çıkarlarına en iyi şekilde davranmasını sağlamak için gereken önleyici prosedürlere duyulan ihtiyaç

– Haksız veya yasadışı eylemler, dolandırıcılık, güvene dayalı sorumluluk ihlali, ticari sırlar ve haksız rekabet konularının ele alınması

– Tazminat, kıdem tazminatı, emeklilik yardımları, hisse senedi planları ve diğer istihdama dair sorular

– Şirket hissedarı olarak haklarınızı savunmak ve korumak

– Hissedarların, üçüncü kişilere şirket adına açtıkları davaların ele alınması

– Hissedarlar olarak hakların korunmasına yönelik araştırmalar yürütmek