Home-1-Recommended-Lawyers-Icon

Ticari İşlemler

• Niyet mektuplarının, alım-satım sözleşmelerinin, gayrimenkul geliştirme sözleşmelerinin, arazi kullanım sözleşmelerinin, A1A tasarım ve inşaat sözleşmelerinin, ticari kiralamaların, yönetim sözleşmelerinin, komisyon ve finansman sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi
• Tapu poliçelerinin, sigorta taleplerinin, tüm kira dosyalarının ve sözleşmelerinin, sözleşmelerin, araştırmaların, incelemelerin, yasa ihlali bildirimlerinin, değerlendirmelerin, çevre ve mühendislik raporlarının, izinlerin, onayların, planların, şartnamelerin ve ilgili tüm yazışmaların incelenmesi dahil durum tespit(due diligence) süreci
• Alım-satım sözleşmesi kapsamına girenler hariç gayrimenkulu iyi ve pazarlanabilir olarak sigortalama süreci; tüm haciz, ipotek, kusur ve yüklerden temizleyerek mal sahibine mutlak ayni hak sağlamak
• Gayrimenkul geliştirme sürecinin 4 aşamasında da destek olmak; arazi satın alma, inşaat, sözleşmelerin beyannamesi, koşullar ve kısıtlamalar, evlerin satışı
• Çapraz teminat anlaşmalarının, ilk mortgage anlaşmalarının, kredi değişiklik anlaşmalarının, senetlerin, garantilerin, tehdit önleme, hata ve ihmal anlaşmalarının düzenlenmesi ve müzakere edilmesi