Gayrimenkul Hukuku 

Ticari İşlemler

 

– Devralma ve Satış

– Satış sözleşmeleri

– İnşaat müzakeresi

– Uyuşmazlık Çözümü

– İnceleme Çalışmaları (Durum Tespit Süreci)

– Tapu Sicili Sigortası

– Çevresel Yer Değerlendirmesi

– Arazi/Mülk İyileştirme

– Yönetim Anlaşmaları

– Sözleşme Geliştirme

– Finansman Sözleşmeleri

– Ticari Kiralamalar

– Aracılık Komisyonları

– Kusurlu Yapılar

– Taahhüt, Koşul ve Kısıtlamaların Beyanı

 

Finansman ve Teminat

 

– Çapraz Teminatlandırma Anlaşmaları

– Birinci Derece İpotek Anlaşmaları

– Kredi Değişiklik Anlaşmaları

– Senetler

– Garantiler

– Cebir/Zorlama Karşıtı Anlaşmalar

– Hata ve Noksanlık Anlaşmaları

 

Ticari Devralmalar

 

– Endüstriyel gayrimenkul – üretim, depolama, işleme tesisleri ve teknoloji

– Apartman daileri ve kat mülkiyeti dahil konut gayrimenkulleri

– Başarısı genellikle konuma, demografiye ve yerel ekonomiye bağlı olan perakende işletmeleri

– Tek ofis binalarından çok kiracılı ofis binalarına
– Genellikle yüksek derecede finansman gerektiren büyük ölçekli yatırım devralmaları
– Devralma sürecinde sahiplere, geliştiricilere ve yatırımcılara Devralma Avukatlığı