Florida Ticari Gayrimenkul Alım-Satımında Önemli Basamaklar

Her işlemin birden çok etkene bağlı olması sebebiyle Florida’da ticari gayrimenkul alım-satımı genellikle komplike ve uzun bir süreçtir. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte bu etkenler; eyalet, bölge ve yerel yasalar, sektöre özgü şartlar, pazar eğilimleri, alıcının niyeti, finansman yönetimi ve kapanışın zamanlaması gibi sıralabilir.

Bu makale ile ticari gayrimenkul alım-satım süreci hakkında genel bir bakış açısına sahip olacaksınız.

Ön Hususlar – Hazırlık Aşaması

Brokerlar (komisyoncular) genellikle gayrimenkul için pazarlama materyalleri hazırlar. Bu materyaller çoğunlukla, satış fiyatını ve önemli finansal şartları etkiler.

Tipik olarak Niyet Mektubu (LOI) müzakereler için bir temel teşkil ederken, gayrimenkulun satışı konusunda tarafları bağlayıcı nitelikte değildir.

Alım-Satım Sözleşmesi

Gayrimenkul alım-satım sözleşmesi, gayrimenkul ve sözleşme hukukunu düzenleyen eyalet yasalarının bir karışımıdır.  Her düzenleme, müzakereye açıktır. Bir alım-satım sözleşmesinin amacı, her bir tarafın haklarını, yükümlülüklerini ve sorumluluklarını belirlemektir; sözleşme sürecin basamaklarını detaylandırır; ve devredilen mülkü tanımlar.

Tapu ve İnceleme Hususları

Florida’da tapu incelemeleri genel olarak tapu şirketleri tarafından hazırlanır. Tapu şirketi veya tapu temsilcisi, yapılan tapu incelemesine göre tapu taahhütü düzenler.

Kapanış Evrakları

Kapanış evrakları bunlarla sınırlı olmamakla birlikte; tapu, mülkiyet devri belgesi, sözleşme haklarının devri, 1980 tarihli Gayrimenkulde Yabancı Yatırım Vergisi Yasası (FIRPTA) uyarınca vergi kesintisi yapılmayacağına dair bir sertifika, kapanış beyanı, devir ve emlak vergileri şekilde sıralanır.

Kapanış

Florida’da ticari işlem kapanışları genellikle escrow (sözleşme tarafları arasında belli şartlar karşılanıncaya kadar malın ya da belgenin üçüncü bir şahsın kontrolü altında tutulması) kapanışı şeklinde olur. Escrow kapanışında, emanetçi kapanışa ait tüm evrakların aslını ve beklenen parayı tutar. Eğer kapanış escrow kapanışı değilse, taraflar bir araya gelerek kapanışı gerçekleştirir.

Kapanış Sonrası

Tarafların yükümlülükleri her zaman kapanış ile sona ermez. Kapanışı takiben gerekli bildirimlerin kiracılara ve hizmet sağlayıcılarına vaktinde iletilmesi, kayıt gerektiren tüm belgelerin bölge kayıt ofisinde dosyalanması ve kaydedilmesini sağlamak gibi izlenmesi gereken bazı adımlar olabilir.

Florida’da ticari gayrimenkul satın almayı planlıyorsanız, ekibimizle toplantı talebinde bulunmak için bizi 305-728-5331 numaralı telefondan arayabilirsiniz.


Yasal Uyarı: Bu paylaşımda yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır, hiçbir şekilde hukuki tavsiye teşkil etmez ve bunu amaçlamaz. Bu paylaşım güncel hukuki bilgileri yansıtmayabilir. Okuyucular belirli bir konuyla ilgili hukuki tavsiye almak için avukatı ile iletişime geçmelidir. Bu sayfayı okuyan, kullanan ya da tarayan kimse, önce ilgili yetki sınırları içinde bulunan bir avukattan yasal tavsiye almadan gönderideki bilgilere dayanarak hareket etmemeli veya hareket etmekten kaçınmalıdır. Yalnızca şahsi avukatınız size burada yer alan bilgilerin – ve sizin yorumlamanıza – sizin özel durumunuza uygun ya da uygulanabilir olduğuna dair güvence verebilir. Bu paylaşımın kullanılması ya da paylaşıma erişim, okuyucu, kullanıcı veya tarayıcı ve Aktas Law, P.A. arasında bir avukat-müvekkil ilişkisi kurmaz. Bu sitenin içeriğine dayalı olarak yapılan ya da yapılmayan tüm işlemlere ilişkin sorumluluk işbu uyarı ile reddedilmektedir. Bu paylaşımdaki içerik ‘’olduğu gibi’’ sağlanmaktadır, içeriğin hatasız olduğuna dair hiçbir beyanda bulunulmamaktadır.